[Home] [Aufführungen] [Pantomimekurse] [Körpersprache] [Der Künstler] [Bildergalerie]

Scheibub

cursussen  

          pantomime                                

lichaamstaal

pantomime is de lichamelijke voorstelling van personen, voorwerpen, gevoelens, verhalen en meer:                            

het betekend,

onze lichaam sprekt de hele dag, zonder dat wij het waarhebben.                                      

Hij lat ons binnenleven zijn en beinvloedt de com- municatie, reactie en sympathie.

-ons en de omgeving bewust waar te nemen

-invoelen in mensen en situaties

-fantasie en creativiteit worden gestimuleerd

Door versterking van het lichaamsgevoel wordt bewuste waarneming en begrip bevorderd om een harmonisch samenspel van lichaam, voeling en verstand te bewerk- stelligen.

voor:

voor:

inhoud:

nkinderen           njeugd nvolwassenen       nseniors         ngehandicapten

4lichaamstechniek

4yoga

4spel/improvisatie

4clown

4schmink/masker

inhoud:

nalledaagse-situaties 

nberoep en communicatie    

nonze zelfkennis

4specifiek yoga-

en ademoefening

4lichaamshouding

en -verhouden

4speelscenen en improvisatie

Gezien het deelnemers worden themas en zwaarpunten gesit.

De duur van cursussen/seminaars is variabel op afspraak.

boeking/contact: mail@scheibub.de

   Ghassan Sodah - Schönrathstr.77 - D-52066 Aachen

Tel: 0049-(0)241/58858